Nutris® - nejzkušenější pořadatel kurzů o výživě

Loading

V čem teda tkví úspěch jednotlivých „diet“ ?

Datum: 2018-09-22

 

 

V čem teda tkví úspěch jednotlivých „diet“ ?  

„Nejsou až tak rozdílné, jak se může zdát. Pokud je vykonáváte skutečně poctivě, tak paleo, low carb, high carb, vegetariánství, veganství, konzumace malých jídel vícekrát za den, či konzumace velkých jídel nepravidelně; to vše má společné následující:
 

1. Zvyšují informovat a pozornost na poli výživy

Nikoho zřejmě nepřekvapí, že vegetariáni vycházejí v populačních studiích obvykle jako zdravější skupina, častokrát však „pouze“ proto, že se zkrátka aktivně zajímají, co si strkají do úst.
Jakýkoliv výživový směr, ať už je jakkoliv vyhraněný, poutá pozornost konzumenta k vybraným potravinám, ale co je ještě důležitější, poutá pozornost k problematice výživy obecně. Téměř každá publikace věnována tomuto tématu obsahuje z větší či menší části vstup do problematiky konvenčního zemědělství, způsobu chovu zvířat, zhorušujícímu se zdravotnímu stavu zejména západní populace. 

Jinými slovy, vytovří něco jako opětovnou připoutávací vazbu k výživě a niternou potřebu to tzv. řešit za předpokladu, že tato fáze řádně neproběhla v dětství.


2. Zaměřují se na kvalitu jídla

Osobně neznám zřejmě žádnou populární dietu, která by lidem doporučovala konzumaci technologicky zpracovaných potravin, polotovarů či pokrmů z řetězců fast-food. Přesný opak je pravdou a nehledě na odlišné formy, které nabízí (frekvence jídel, specifický výběr potravin a jejich časování, množství, atd.), obsah zůstává téměř vždy stejný, tedy konzumace co nejméně zpracovaných a technologicky upravených potravin, ať už z řad ovoce, zeleniny, ryb, bylin, hub, živočichů, atd.
To, že některé směry povolují menší či větší vyjímky, a rozvolňují svá pravidla, už nahrává samotné atraktivitě dané „diety“ do jaké míry je schopna racionálně omluvit konzumentovy prohřešky a uklidnit ho. Dle potřeby síly daného řádu, si pak každý vybere to svoje. Jako v bufetu, berete to, co vám dává smysl, ale také (a především) to, co vás v danou chvíli udělá spokojeným.


3. Kontrolují apetít a příjem potravy

Tento bod souvisí s tím, co již bylo popsáno výše. Jakákoliv dieta, která zvýši vaši informovanost na poli výživy, upřímý a prohloubí vaší pozornost k tomu, co konzumujete, případně také jak to konzumujete, splnila svou základní úlohu. Tedy zasít ve vaší mysli semínko péče o své zdraví (růstový model), či zanechat tam třísku možné hrozby, pokud tak dělat nebudete (sebezáchovný model).
V počátcích nějaké mdelu stravování je úspěch kladen zejména tomu, že se snažíte dodržovat jistý plán a udržet strukturu, tedy řád svého stravování, který se objektivně jeví jako ten správný. V průběhu pozvolné (a to je důležité) adaptace se tak metabolismus postupně nastavuje na jiný příjem energie, z jiných zdrojů, preferenci jiných potravin, atd. Není žádným překvapením, že od jistého momentu se tento model stává vaší přirozeností, protože se tomu patřičně přizpůsobili vaše chutě (dochází k zcitlivění chuťových pohárků k méně drastickým chutím), vaše kulturní návyky a stravovací zvyklosti (tzv. memy), a v neposlední řadě také vaše mikrobiota, která v celém procesu hubnutí či uzdravování se hraje jednu z klíčových rolí.
Výsledkem pak je, že vám ve finále k dosažení požadované slasti z jídla zkrátka stačí jeho menší množství, resp. v mnohem nižší koncentraci, jak tomu bylo doposud. Ten obvykle ještě navýší pocit zadostiučinění a naplnění z toho, že pro sebe děláte něco správné, o víc v případě, že to také měřitelně funguje a přináší výsledky. V ideálním případě se tak dostáváte do stavu jakéhosi perpetum mobile (tzv. kruhová kauzalita), kdy člověk pozitivně roste s každým jeho správným jídlem.

 

4. Podporují váš vztah ke cvičení a fyzické aktivitě obecně

Děje se tak buďto přímo (daný výživovvý protokol se sebou obnáší jistou formu cvičení či fyzické aktivity jako článek pro dosažení úplnosti-kompletnosti dané filosofie) nebo nepřímo (postupné změny ve stravování ve vás vyvolájí další, dodatečnou potřebu svoje snažení ještě umocnit). Tím, jak se cítíte lépe, nebo se zkrátka chcete cítit lépe (už Aristoteles říkal, že lidé více než po čemkoliv jiném touží po štěstí) sáhnete po té nejdostupnější a neúčinnější „zbrani“, a tou je (jakákoliv) fyzická aktivita. Ta nejenomže vede k okamžitému pocitu uspokojení a zadostiučinění, z praxe ve výživovém poradenství se zdá, jakoby skoro multiplikovala výsledky jakékoliv výživové intervence.
Fyzická aktivita, která vás baví a doslova vtahuje do procesu, vás také (nikoli současně) přirozeně vede k prohlubování kontaktu se svým tělem. A to je také původní účel jakékoliv strukturované fyzické aktivity do podoby sportovní disciplíny, jak je známe dnes. Soutěž, která byla za tímto účelem postupně vyvinuta, měla pouze umocnit tento efekt vašeho osobního snažení. Původní význam slova soutěžit není „stát proti sobě“, nýbrž „doplňovat se“ (anglicky compete, z latinského „con-petire“, tedy „společně usilovat“), vzájemně se stimulovat, udržovat se v tom správném rytmu.
 

 

Ať už se tedy rozhodnete pro jakýkoliv výživový směr/styl, je důležité mít neustále na paměti, že jde o model, tedy prostředek, nikoli samotný obsah, tedy účel. Výživový styl by se neměl stát vaším obsahem. Ne vy se musíte přizpůsobovat výživovému stylu, ale on se musí přizpůsobovat vám.
Je potřeba také pochopit, že vhodný výživový styl musí správně sytit vaše potřeby nejen biologické, ale také psychologické či sociální.
Vhodný výživový styl by nikdy neměl stavět překážku či hráz mezi vás a vaše okolí, nikdy by vám neměl způsobovat obtíže v rámci vašich sociálních konvencí.
A nakonec, vhodný výživový styl nám takříkajíc musí dávat smysl. Tím je myšleno, že potřebuje zapadnout do struktury a hierarchie vašich dalších hodnot a cílů bez toho, aniž by v nich vyvolával konflikt a vzájemný rozpor. Jinými slovy, potřebuje respektovat váš „životní příběh“, a stát se jeho vhodnou součástí (komplementem). Jen občas se stane, že člověk plně sladí svůj „životní příběh“ s „příběhem daného výživového stylu“, což jsou případy, které vídáme u striktních veganů, půstařů, atd. „Oni tím zkrátka žijou“, říká se o nich často.

Ať tak či onak, jakýkoliv způsob stravování je v jistém smyslu ideologická platforma, která se vztahuje k hierarchii dalších hodnot, cílů, postojů, názorů a přesvědčení.
Pokud si pořád myslíte, že se stravujete výlučně racionálně a nezastáváte žádný výživový styl, je to pouze proto, že jste si pouze ještě nedokázali řádně vydefinovat váš způsob stravování. Pokud v něm žádný systém nevidíte, nazvite si ho třeba „chaotická dieta“, nebo „náhodná dieta“, která podléhá konvenčním výživovým pravidlům „jím, co chci“, „jím, když mám hlad“, „jím, na co mám chuť“, nebo familiarně známé „všeho s mírou“, „pestře a vyváženě“, či jiné nic neříkající myšlenkové formule.

Z toho vyplývá, že v praxi neexistuje nic jako „nulová ideologická platforma“. Byť teoreticky zřejmě ano, v praxi nejestvuje žádný objektivní místo, kam se v klidu odeberete do doby, dokud se nerozhodnete, jak vlastně chcete jíst. Je to jakoby jste v tomto mezičase nejedli a nepili NIC, přičemž i v tomto případě byste svým okolím byli označeni za „brethariána“, či v horším případě za „blázna“. Jakýkoliv subjektivní hodnocení výživového stylu tedy zákonitě může probíhat pouze z platformy výživového stylu jiného. Není žádnou výjimkou, že se toto děje také na poli objektivní vědecké metody vzhledem k přítomnosti lidského faktory, tedy subjektivním zájmům o prokázaní či vyvracení daného vztahu vzhledem k…
A rovněž stejně lze posuzovat dané výživové styly, nikoli v rovině absolutní, ale v rovině relativní, tedy vždy vzhledem k .. danému jedinci, danému místu, danému času, jeho danému životnímu období.
Např. zatímco člověk s výraznou nadváhou může v začátcích své redukce velmi dobře benefitovat z převážně rostlinné stravy, v období budování svalové hmoty a vysoké fyzické zátěže pro něj tento způsob stravování může být částečně či zcela nevhodný. Bude ho zkrátka muset upravit/doplnit/změnit, počítačovou analogií řečeno „updatovat“ ho (přidat nové aktualizace).

 

Doporučené knihy doktora Bohumila Ždichynce.

Vzhledem k vašemu zájmu o knihu Třetí medicína jsme domluvili prodej přímo s autorem, MUDr. Ždichynecem. Více info v přiložené aktulitě....


© 2007 - 2014 Nutris®